Oferujemy pełen zakres szkoleń

     W ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy pełen zakres szkoleń dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących  pracownikami:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

     Oferujemy też szkolenia specjalizowane (np. pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa) oraz dedykowane konkretnym grupom pracowniczym (np. przedstawicielom handlowym, czy służbom medycznym). Powyższe szkolenia, jak i wiele innych, udostępniamy również w formie online z całą gamą materiałów multimedialnych.

Nasze usługi to:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Pomoc w opracowaniu planów modernizacji zakładów pracy z uwzględnieniem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę warunków bhp.
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie, opiniowanie skierowań.
 • Tworzenie i prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji.
 • Organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych.
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami kontroli.
 • Inne czynności wg. potrzeb.

 Jeżeli zdecydują się Państwo zlecić nam kompleksową obsługę w ramach outsourcingu, wdrażamy wtedy w Państwa przedsiębiorstwie powyższe usługi.  

Prowadzimy również nadzory i kontrole doraźne na budowach.