W zakresie ochrony przeciwpożarowej

       W zakresie ochrony przeciwpożarowej świadczymy usługi, które mają na celu zmniejszenie zagrożenia pożarowego na terenie Państwa zakładu pracy, kształtowanie i poprawę świadomości pracowników w kontekście bezpieczeństwa pożarowego.

Usługi jakie oferujemy to:

  • Sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Sporządzanie oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
  • Sporządzanie operatów pożarowych przy inwestycjach lub w związku ze składowaniem odpadów.
  • Doraźne kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  • Kontrole gotowości sprzętu i urządzeń gaśniczych.
  • Kontrola oznakowania ewakuacyjnego i ppoż.
  • Sporządzanie planów i kontrola prawidłowości rozmieszczenia urządzeń gaśniczych.
  • Organizowanie przeglądów i testów systemów ppoż.
  • Przeprowadzanie szkoleń ppoż. (teoretycznych i praktycznych).
  • Przygotowanie, prowadzenie i analiza próbnej ewakuacji (również we współpracy z PSP/OSP).