Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników zobowiązany jest do utworzenia Służby BHP.
W przypadku zatrudniania mniejszej ilości pracowników Pracodawca może sam wykonywać zadania służby BHP (zatrudniając do 10 pracowników), bądź też powierzyć ich wykonywanie pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W obu jednak przypadkach, osoba wykonująca zadania służby BHP musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, szkolenia, czy uprawnienia. Jeżeli Przedsiębiorstwo nie posiada osób o odpowiednich kompetencjach może korzystać z pomocy specjalistów spoza zakładu pracy, a w tym przypadku z pomocą przychodzimy my, jako zewnętrzna służba BHP. Współpracę z nowym Klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia darmowego audytu, aby stwierdzić jakie wymagania stawia prawo przed danym Pracodawcą i jakie procesy pracy mogą stać się naszym głównym celem.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.